Polityka Jakości i Środowiska PDF Drukuj Email

Trojpol Sp. z o.o. prowadząc działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, transportu oraz hurtowego obrotu złomami metali dąży do uzyskania silnej i stabilnej pozycji na rynku poprzez:

  • dotrzymywanie uzgodnionych z Klientami standardów jakościowych dostaw surowców hutniczych,
  • utrzymywanie ciągłego kontaktu oraz stałe zwiększanie satysfakcji Klienta,
  • budowanie pozytywnych relacji z dostawcami surowców złomowych
  • stałe zwiększanie ilości zebranych z rynku odpadów w postaci złomów metali, które za pośrednictwem Trojpol Sp. z o.o. przekazywane są do recyklingu.

W celu realizacji powyższych zasad Zarząd firmy:

  • moderuje i wspiera ciągłe doskonalenie procesów we wszystkich obszarach działalności firmy oraz w osiąganiu wyznaczonych celów jakościowych i środowiskowych,
  • deklaruje spełnianie mających zastosowanie wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych dotyczących środowiska oraz procesów biznesowych,
  • w regularnych odstępach czasu weryfikuje skuteczność działania Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem dla potwierdzenia jego przydatności i zgodności z wymaganiami,
  • zapewnia zasoby dla prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności, w tym eliminowania reklamacji i ich skutków, zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne,
  • dąży do stałego podnoszenia kompetencji pracowników firmy w zakresie jakości i świadomości ekologicznej.

Wszystkie wymienione cele Polityki Jakości i Środowiska gwarantują stały rozwój przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności oraz coraz lepsze przystosowanie do zmieniających się warunków.

Zarząd Trojpol Sp. z o.o. zapewnia, że powyższa Polityka jest publicznie dostępna, wdrożona i utrzymywana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność okresowo oceniana.

ISO 9001:2015 (PL)

ISO 9001:2015 (EN)

ISO 14001:2015 (PL)

ISO 14001:2015 (EN)

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 14001:2015
.pdf
.pdf
.pdf
.pdf
 

Szybki kontakt

ul. Wrocławska 63
49-200 Grodków

tel. +48 500 207 677

e-mail: trojpol@trojpol.pl

ISO 9001 Quality Management

ISO 14001

Przedsiębiorstwo Fair Play