Kim jesteśmy Drukuj

Po zmianach związanych z konsolidacją Spółek, których właścicielem była Spółka Trojek a.s. - Spółka Trojpol pozostała jako jedyna przez, którą Trojek a.s. realizuje dostawy na rynek czeski.

W Spółce Trojpol jako cel, który ma osiągać - postawione zostało zadanie pozyskiwania surowca w postaci złomu i zabezpieczanie ciągłości dostaw do hut, z którymi współpracuje. Przy realizacji zadania Spółce przyświeca również cel nadrzędny związany z tym, iż nie chce być  największa tylko najlepsza.

Tak, też stosowanie nowoczesnego sprzętu, troska o potrzeby klientów i wywiązywanie się z podjętych obowiązków pozwala osiągnąć założone cele.

Jeśli jesteście kontrahentami takimi jak my to zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem:

Właściciele i Zarząd Spółki Trojpol